top of page

“Music is the language of the heart without words.”

S. Suzuki

Welkom!

Violotta VZW is een Suzuki Studio - muziekeducatieve organisatie - in Brugge voor jonge kinderen waar je altviool en cello kan leren vanaf 3 jaar volgens de principes van de Suzuki-methode.

Violotta Suzuki Studio

De Suzuki-methode werd ontwikkeld door Shinichi Suzuki, een Japanse violist en pedagoog. Deze filosofie is gebaseerd op het geloof in groeikansen voor iedereen. Via dagelijkse oefening leren kleuters in kleine stapjes (vanaf 3 jaar) altviool of cello spelen met een vast kernrepertoire.

De Suzuki-methode wordt ook wel de moedertaal-methode of talent-ontwikkelingsmethode genoemd. Herhaling en geduld, spelen op gehoor vooraleer noten lezen en ouderparticipatie zijn sleutelwoorden.

Het doel van de Suzuki-methode is het creëren van liefdevolle mensen met aandacht voor schoonheid.

altviool & cello

De naam 'Violotta' verwijst naar een instrument, uitgevonden door de Duitse gitaarbouwer Alfred Stelzner in 1891. Een violotta is een tenoraltviool, gestemd in G2-D3-A3-E4, een octaaf onder de viool. Het stembereik komt daardoor te liggen tussen de altviool en de cello. De manier van spelen is vergelijkbaar als die van de altviool, rustende op de schouder. Door de moeilijke hantering van het instrument, wordt het nog zelden gebruikt door componisten.

bottom of page